ยินดีต้อนรับสู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และ สวนสัตว์กลางคืน อ.ศรีราชา ชลบุรีอัตราค่าบัตรผ่านประตู (Entrance Fee)

ชาวไทย
ชาวต่างชาติ (Foreigner)
           
- ผู้ใหญ่
70
บาท
- Adult
100
Baht
- เด็ก
15
บาท

- Child

50
Baht
- นักเรียนในเครื่องแบบ
15
บาท
     
- นักเรียนอนุบาล-ประถม
15
บาท
     
- นักเรียนมัธยมต้น-มัธยมปลาย
15
บาท
     
- ปวช-มหาวิทยาลัีย
30
บาท
     
- ทหาร-ตำรวจในเครื่องแบบ
30
บาท
     
- ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป คนพิการ
  ภิกษุ สาเณร
ฟรี
       
- รถจักรยานยนต์
10
บาท
     
- รถยนต์
50
บาท
     
- รถบัส
60
บาท
     

อัตราค่าบัตรชมไนท์ซาฟารี (Night Safari Fee)

- ผู้ใหญ่/Adult
100
บาทฺ/ฺBaht
- เด็ก/Child
50
บาทฺ/ฺBaht

เมนู
  หน้าแรก
  เกี่ยวกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  สร้างสรรค์สิ่งใหม่
  ผู้มาเยี่ยมเยียน
  ทัศนศึกษาและเรียนรู้
  งานวิจัยและงานอนุรักษ์
  สัตว์และพืชธรรมชาติ
  สวนสัตว์กลางคืน
  บริการทั่วไป
  การตลาด
  โครงการพ่อแม่บุญธรรม
  แผนที่
  ประชาสัมพันธ์
  ราคาบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฯ

  ติดต่อสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
แนะนำ

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว www.kkopenzoo.com ตู้ ป.ณ.6 ปท.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110
เลขที่ 235 หมู่ 7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา ชลบุรี 20110 โทร. 038-298188, 038-298270
All site contents copyright 2003-2006 Develop by kasa
emsan@hotmail.com